Blog

pisanie dimensions

Ako prekonať strach z písania a začať naozaj písať

Keď sa človek rozhodne písať a zverejniť napísané na médiu s takým dopadom ako má internet, už má spravidla v hlave definovaný nejaký cieľ, nádej, čo chce dosiahnuť. Vedomé definovanie cieľa je dôležité, pretože tomu prispôsobíme obsah, štýl a žáner. Rozdiel medzi cieľavedomým a osobným písaním je v tom, že ak píšeme len tak, pre radosť z písania, naša cieľová skupina nie […]

cube-1361436_1280

Naozaj viete, aká je vaša karma?

Ak konáme preto, že niečo má byť vykonané a na svojich skutkoch nelipneme, tak vykonávame karmu s nezaujatým postojom  a nevolíme nesprávne prostriedky. Takéto karmy nikomu neškodia a sú v súlade so zákonmi života.  Ak však lipneme na svojich skutkoch a na veciach, používame akékoľvek prostriedky slúžiace ku dosiahnutiu zámeru , svojim sebectvom spôsobujeme ujmu iným. Takto opisuje karmu v knihe Líla […]

nature-person-red-woman

K úspechu vedie cesta srdca

Povolanie je viac ako zamestnanie, je to činnosť, ktorú vykonávame dobre, radi a s presvedčením, že sme užitoční iným. Do zamestnania chodíme zarábať na živobytie. Klasik povedal, že naša spoločnosť sa raz uzabáva k smrti. Kult zábavy, bezstarostnosti a ľahkých riešení prenikol do každej oblasti nášho života, vrátane toho, ako si hľadáme povolanie. Vlastne, nehľadáme povolanie, hľadáme prácu, ktorá […]

See all our news

Partneri

voka logo
cemi logo
logo_ALKP_biele_pozadie(1)
logo_profia_250px